Wi-Fi

Wat?

Wi-Fi is draadloos internet dat via je modem verspreid wordt.

Hoe?

Je Wi-Fi inschakelen kan door in je Notificatiebalk op de Wi-Fi tegel te tikken

Ben je op het werk? Zoek dan info over de Wi-Fi netwerken en hoe je daarop kan inloggen.

Let op! Probeer openbare wifinetwerken zoveel mogelijk te mijden: https://decorrespondent.nl/7051/dit-geef-je-allemaal-prijs-als-je-inlogt-op-een-openbaar-wifinetwerk/216860556-a7a0c113