Google Formulieren

wat?

Je kunt Google Formulieren gebruiken om online enquêtes en quizzen te maken, maar ook om een contactformulier te maken. Meer info? Zie Google Formulieren gebruiken

Hoe?

Een Google Formulier maken doe je via je Google Drive of rechtstreeks via Google Formulieren. Er bestaan op dit moment geen app voor smartphone.

Via Google Drive:

klik op en kies vervolgens voor Google Formulieren. Je kan kiezen voor een leeg Formulier of voor een Template

Rechtstreeks via Google Formulieren:

klik op + en kiest dan voor een nieuw formulier of een Template

Voor een contactformulier is het heel belangrijk dat je verwittigd wordt telkens er een nieuw antwoord is.

Klik bovenaan in het tabblad 'Antwoorden' op ⋮ en vink 'E-mailmeldingen' aan. Je zal voortaan een melding krijgen van elk nieuw antwoord in je Gmail.

Gebruik je dit Gmail adres niet actief? Dan is het aangewezen om inkomende berichten door te sturen naar je actieve (werk) e-mailadres. Open Gmail op je pc, klik rechts bovenaan op , 'Instellingen'

Ga naar het tabblad 'Doorsturen en POP/IMAP. Vul je werk e-mail in, schakel doorsturen in en klik op de bevestigingsmail die je zal krijgen. De berichten in Gmail kan je onmiddellijk in het archief laten plaatsen.

Als je Google Formulier klaar is klik je op 'Verzenden' en kun je een link ophalen.

De resultaten van je antwoorden delen

De resultaten van de antwoorden op je formulier kan je doorlopend delen op je website. Hoe je de resultaten van je poll deelt in realtime deelt wordt duidelijk uitgelegd in het volgende filmpje.