Acrobat Reader

Wat?

Je ontving een document per e-mail en moet dit ingevuld en/of ondertekend terugbezorgen? Met Adobe Acrobat Reader (gratis, voor PC) kun je eenvoudig documenten invullen en ondertekenen.

Verwar dit niet met een op een certificaat gebaseerde handtekening.

Documenten ondertekenen kan je ook met de Office app , de app Adobe Fill & Sign, met OneDrive of in iOS

Hoe?

  • Open je PDF in Adobe Acrobat Reader

  • Klik in het gereedschappen venster ('Beeld' -> 'Gereedschappen') op 'Invullen en ondertekenen'.

  • Kies 'Invullen en ondertekenen'

  • Selecteer in de balk bovenaan wat je wilt doen, invullen of ondertekenen

  • Heb je nog geen handtekening aangemaakt dan kan je die hier aanmaken, klik op 'Handtekening toevoegen ㊉'

  • Kies 'Tekenen' om je handtekening te zetten, gebruik makend van je muis, of kies 'Afbeelding' om een foto van je handtekening te gebruiken

  • Tevreden van je handtekening? Kies 'Toepassen'

  • Sleep je handtekening naar de juiste plaats

  • Klik op 'Bestand' -> 'Opslaan' om het ondertekende document op te slaan

  • Verzend het document via e-mail, WhatsApp...