Acrobat Reader

Wat?

Je ontving een document per e-mail en moet dit ingevuld en/of ondertekend terugbezorgen? Met Adobe Acrobat Reader (gratis, voor PC) kun je eenvoudig documenten invullen en ondertekenen.

Verwar dit niet met een op een certificaat gebaseerde handtekening.

Hoe?

  • Open je PDF in Adobe Acrobat Reader

  • Klik in het gereedschappen venster ('Beeld' -> 'Gereedschappen') op 'Invullen en ondertekenen'.

  • Kies 'Invullen en ondertekenen'

  • Selecteer in de balk bovenaan wat je wilt doen, invullen of ondertekenen

  • Heb je nog geen handtekening aangemaakt dan kan je die hier aanmaken, klik op 'Handtekening toevoegen ㊉'

  • Kies 'Tekenen' om je handtekening te zetten, gebruik makend van je muis, of kies 'Afbeelding' om een foto van je handtekening te gebruiken

  • Tevreden van je handtekening? Kies 'Toepassen'

  • Sleep je handtekening naar de juiste plaats

  • Klik op 'Bestand' -> 'Opslaan' om het ondertekende document op te slaan

  • Verzend het document via e-mail, WhatsApp...

Documenten ondertekenen kan je ook met de Office app , de app Adobe Fill & Sign, met OneDrive of in iOS