Documenten ondertekenen

Er zijn verschillende manieren om een document digitaal te ondertekenen.

Gewone elektronische handtekening

Dit is een technisch eenvoudige vorm van ondertekening die vaak voldoende garanties biedt.

Dergelijke handtekeningen kan je gratis zetten met de Office app, Adobe Fill & Sign, OneDrive en Acrobat Reader

Geavanceerde handtekening

Dit is een elektronische handtekening die:

  • op een unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden

  • Het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren

  • Wijzigingen achteraf traceerbaar maakt (audit-trail)

Een geavanceerde handtekening vereist dus een aantal technische controles die aantonen dat de informatie integer en authentiek blijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klik op de knop handtekening in een informatiesysteem via authenticatie (bv. username/paswoord) in combinatie met audit trails.

Gekwalificeerde handtekening

Dit is een technisch complexe vorm (certificaten) van ondertekening die hoge garanties biedt. Deze handtekening voldoet minstens aan de eisen van de geavanceerde handtekening. Als er in de regelgeving een handtekening verplicht wordt zonder bijkomende vormvereisten, geeft deze oplossing de meeste garanties op juridisch vlak.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een handtekening die geplaatst is met een elektronische identiteitskaart (e-ID). Zie bijvoorbeeld op een certificaat gebaseerde handtekening, Itsme Sign